Triage

Tips van Marcel Spek tijdens het 5e Event voor de Balie Assistent

Goede triage kan je alleen doen als Balie Assistent als je goed kan inschatten wat de prioriteit is van de beller.

Dat bereik je alleen door vragen te stellen aan de patiënt. Denk hierbij aan hoe lang de pijn er al is, of er een zwelling is of dat er al pijnstilling is genomen.

Op basis daarvan kan je inschatten of de patiënt direct, later vandaag of later in de week gezien kan worden.
De tandarts is bevoegd om de juiste indicatie te stellen, maar een goede triage kan deze juist ondersteunen (besef wel dat je nooit op de stoel van de tandarts mag gaan zitten).

Er moet natuurlijk ook ruimte in de agenda zijn om zaken met een hoge prioriteit in te plannen. Zorg dus dat je specifieke spoedblokken in de agenda hebt staan. Deze houd je ook daadwerkelijk vrij tot het begin van de dag. Mocht er niemand bellen, dan kan je uiteraard patiënten die er toch al zijn direct behandelen na hun controle.

Denk naast het verlenen van spoedeisende zorg ook aan het verlenen van service; wat voor jou niet direct spoedeisend lijkt, kan voor de patiënt toch heel dringend zijn.